Mimovládna nezisková organizácia Národný Trust n.o. v spolupráci s obyvateľmi a priaznivcami Slovenska chráni kultúrne a prírodné dedičstvo našej krajiny a podporuje jeho obnovu, sprístupňovanie a udržateľné využívanie.

Vznikom organizácie v roku 2002  nadviazali na činnosť a tradíciu už existujúcich národných trustov a organizácií podobného zamerania v rôznych krajinách sveta, kde národné trusty patria medzi najvýznamnejšie a najuznávanejšie neziskové organizácie v oblasti ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva.

Medzi hlavné aktivity a projekty Národného Trustu n.o. v posledných rokoch patrí:

Zároveň k hlavným aktivitám patrí aj snaha o obnovu renesančného meštianskeho domu na Zámočníckej ulici č. 10 v Bratislave a vybudovanie Centra pomoci vlastníkov historických objektov a lokalít.

Poslaním Národného Trustu n. o. je podpora udržateľnej ochrany a zmysluplného využívania historického prostredia Slovenska, jeho kultúrneho a prírodného dedičstva.

Riaditeľka Národného Trustu n. o. je  Mgr. Michaela Kubíková, kubikova@nt.sk, MT: 0907 296 724
Sídlo NT n.o.: Hlboká cesta 9, 811 04  Bratislava,  IČO: 42 000 408, DIČ: 2022279589, č. ú.: 2627735579/1100
www.nt.sk

(web stránka organizácie v súčasnosti prechádza redizajnom a pracuje sa aj na aktualizácií obsahu stránky – ukončenie prác odhadujeme na koniec 09/2015)