Národný Trustu n. o.

Mgr. Michaela Kubíková - riaditeľka
e-mail: kubikova@nt.sk
Mobil: 0907 296 724

Mgr. Ivana Janská - projektová manažérka (dobrovoľníčka)
e-mail: ivana.janska@nt.sk
Mobil: 0904 638 158

Sídlo: Hlboká cesta 9, 811 04  Bratislava,  IČO: 42 000 408, DIČ: 2022279589, č. ú.: 2627735579/1100
www.nt.sk