Dobrovoľnícka brigáda - Naše Mesto, 12.6.2015

Foto: Michal Pišný

Na brigáde sa podielali dobrovoľníci z týchto spoločností: IBM (6), ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky (10), Johnson Controls Štúrova, Bratislava (4).
Ďakujeme.

 

bez popisu

bez popisu

bez popisu

bez popisu

bez popisu

bez popisu