Sanatórium v minulosti

Budova sanatória

Zdroj: kniha Dušan Samo Jurkovič, Osobnosť a dielo, Dana Bořutová-Debnárová, Vydal Pallas

Objekt sanatória – pohľad z juhozápadu (rok 1932)

Zdroj: kniha Dušan Samo Jurkovič, Osobnosť a dielo, Dana Bořutová-Debnárová, Vydal Pallas

Pohľad na severnú fasádu sanatória (rok 1932)

Zdroj: kniha Dušan Samo Jurkovič, Osobnosť a dielo, Dana Bořutová-Debnárová, Vydal Pallas

Zadné priečelie sanatória

Zdroj: kniha Dušan Samo Jurkovič, Osobnosť a dielo, Dana Bořutová-Debnárová, Vydal Pallas